Červenec (ještě) s Es a srpnové Perseidy

Poslední Es otevření bylo zaznamenáno 30. července. Pro mne bylo úspěšné krátké otevření 8.7. do Španělska (2 x EA, 1 x F) a větší 11.7. do Velké Británie (6 x G, 1 x GW, 1 x GI a 2 x EI), což povýšlo moje FT8 čtvercové skóre na 196. Obě otevření mne zastihla v QTH Brno, za zaznamenání stojí rovněž hezké tropo QSO 11.7. ráno s IZ7UMS (JN81GD, 909 km). To bylo ovšem ještě z Rudice, odpoledne jsem se přesunul do Brna a zachytil Es otevření, ne však úplně na začátku. I tak mohu letošní Es sezónu považovat za úspěšnou – celkem 67 DX spojení je zatím nejvíc během jedné sezóny.

Zlepšené podmínky 21.7. mi umožnily udělat několik hezkých tropo (8 x PA, 3 x ON), vše se 120 W z brněnského QTH. Polská anténa 6 + 10 DK7ZB pracuje opravdu dobře!

Koncem července se začala projevovat větší aktivita meteorů, která vyvrcholila jako každý rok v srpnu rojem Perseid. Letos přišlo jeho maximum o den později než byla předpověď, a já jsem byl toho dne bohužel mimo hamshack. Moc však toho nelituji, i tak jsem během srpnové aktivity udělal 26 QSO do 23 čtverců, z nichž bylo 9 nových (viz mapka):

Osobně nemám srpnové Perseidy příliš rád. Každoročně se na pásmu objeví „sváteční jezdci“, nemající ponětí o MS protokolu a vůbec o principu MS spojení. Objevují se rarity, jako např. volání SP7 > SP3, HA > YU (ale i OK > SP!), nedodržování doporučeného intervalu 30 sekund na volacím kmitočtu (je otázka, zda by se to pro MSK nemělo změnit), nedodržování pravidla volání Sever/Západ v první a Jih/Východ ve druhé periodě a tím vznikající zbytečné rušení, nadužívání CQ atd. Na rozdíl od minulých let však i při větší aktivitě módu MSK144 (a tím umožnění random /nedomluvených/ QSO) mnohem víc stanic využívalo volání CQ QRG, tím bylo navazování spojení velmi usnadněno. Já jsem prakticky vůbec nevolal CQ, ale sledoval jsem provoz a upřednostňoval QSO do nových čtverců. Spojení šlo udělat mnohem víc, můj odhad je cca 40 – 50, ale Perseidy nejsou kontest, že :-). Já navíc už docela těžko hledám nové stanice. Většina mých QSO byla čistý random (MSK144), jen 3 byly domluvené (2 x FSK441, 1 x MSK144) a třikrát bylo využito potvrzení přijatých RRR (RR73) na chatu ON4KST.

Během Perseid byla jinak aktivita na FT8 (ale i SSB) mizerná. Snad se to zlepší koncem měsíce, kdy už snad bude možné očekávat zlepšení troposférických podmínek s nastávajícím podzimem.

Komentáře jsou zakázány.