FT8 vs. CW?

Na webu zásadních odpůrců módu FT8 se objevil zajímavý odkaz s porovnáním signálů FT8 a CW při stejné úrovni signál/šum. Je pravda, že ani toto, celkem asi reálné srovnání, není úplně férové, protože jednou ze zásadních výhod módu FT8 je možnost současného sledování více signálů v relativně širokém pásmu 3 kHz, ale budiž. I tak to podle mne vypadá, že si hoši z OK2KKW docela naběhli.

Zde je příslušný odkaz: https://olgierd.github.io/ft8-vs-cw/

Cituji komentář k odkazu:

As were many times discussed before, the FT8 mode has in signal / noise  readibility just minor advantage in comparison with CW telegraphy. The only (but disreputable) advantage of FT8 is for operators, who is not capable use telegraphy. However almost all FT8 QSOs are on VHF feasible to complete with standard CW modulation. Test it…

Here are measurments of Swedish collegues. Download yourself audio files and compare FT8 signal to noise ratio with strenght of the same signal level of telegraphy sound.

Jak již bylo mnohorát předtím diskutováno, mode FT8 má u signálů v šumu jen zanedbatelnou výhodu v čitelnosti ve srovnání s CW telegrafií. Pouze jedinou (avšak pochybnou) výhodou FT8 představuje pro operátory, kteří telegrafii nejsou schopni používat. Ovšem téměř všechna FT8 QSO je na VKV možno dokončit se standardním CW provozem. Vyzkoušejte si to.

Zde jsou výsledky měření ve Švédsku. Stáhněte si sami zvukové soubory a porovnejte údaj o odstupu signál/šum na FT8 a čitelnost stejně silného telegrafního signálu.

Nevím, odkud pochází tento komentář, na odkazované stránce není. Zvýraznil jsem, že „téměř všechna“ (co to je – některá ano, jiná ne..?) lze „dokončit CW“… Myslí se tím, že si stanici najdu na FT8 a pak ji přesvědčím na CW? To asi ne. V každém případě jsou tyto zvukové soubory velmi zajímavé. Zkuste si to sami. Já jsem při svém věku už asi opravdu nahluchlý, CW z ukázek jsem schopen přečíst tak do -17 dB, když si stáhnu šířku pásma. To se považuji za celkem schopného CW operátora, pokud jsem se v poslední době zúčastňoval VKV kontestů, vždy jsem pracoval výhradně CW a „vyzobával“ zajímavé, slabé a vzdálené stanice.

Teď si představme, že třeba na 144,050 MHz +/- 1,5 kHz pracuje (volá výzvu) několik CW stanic se signály v rozmezí +14 až -22 dB. Na FT8 kmitočtu 144.174 MHz vcelku běžná situace, pokud jsou jen trochu podmínky. Takže ladíme sem tam, hledáme… co asi tak přečteme, kolik a kterých stanic uděláme? Jasně, tyto situace jsou nesrovnatelné. Je možné, že za určitých podmínek, bez QRM/QRN, pokud o protistanici víme, lze udělat spojení při kolísání signálu únikem a pod. opravdu do -20 dB. Víc tomu šanci nedávám. OK, ale lze to srovnávat s průběžným sledováním podmínek, které se mění v řádu minut, s FT8? Já tvrdím, že nelze.

A to pomíjím, že švédští kolegové srovnávali signály do -22 dB. Já sám jsem dělal bez problémů spojení při úrovni -24 dB (zrovna před chvílí SP6URZ…) a viděl jsem kompletovat spojení i při úrovni -26 dB, to už je ale opravdu extrém.

Na závěr ještě odkaz na zajímavý článek zde. Je to anglicky, ale Google překladač funguje celkem uspokojivě. S tímto názorem já zcela souhlasím. Howgh.

 

Komentáře jsou zakázány.