Hellschreiber – úvod

Komunikační mód „Hellschreiber“ neboli „Hell Writing„, česky snad ”jasné psaní”, byl vynalezen a patentován v roce 1927 německým vynálezcem Ing. Rudolfem Hellem. Jde o originální a jednoduchý systém přenosu textových zpráv, který byl původně určen pro nekvalitní linková vedení a který lze velmi dobře používat pro rádiové spojení.

rudy

Ing. Rudolf Hell
(*19.12.1901 – +11.3.2002)
realhell
Ukázka textu, vysílaného Hellschreiberem Siemens z roku 1940
 

Hellschreiber byl široce využíván německou armádou během druhé světové války. Použitý systém přenosu je nazýván Feld-Hell nebo anglicky „Field Hell“. Pozdější úspěšný nástup a rozšíření radiodálnopisu (RTTY – Radio TeleType), hlavně jako poštovní služby Telex, a také všeobecné rozšíření faxového přenosu znamenaly, že tato technologie upadla téměř do zapomnění.

FH44s

Válečný “Feldfernschreiber“ Siemens & Halske A2
 

Hell je na rozdíl od ostatních digitálních módů nekódovaný, to znamená, že vysílaná data přímo reprezentují textové znaky – znaky jsou vysílány jako obrázky. Tím je zajištěna odpovídající nadbytečnost vysílané informace, která napomáhá ke snadnějšímu rozpoznání přijatých znaků, i když jsou narušeny šumem. Navíc mohou být používány různé fonty a zvláštní jazykové sady, jako řečtina, cyrilice nebo čínské písmo.

Vysílané znaky jsou postupně skenovány v bodové matici (mřížce), podobně jako znaky v jehličkových tiskárnách. Znaky jsou skenovány nahoru a doprava počínaje levým spodním rohem. Každý znak včetně příslušných meziznakových mezer je rozdělen do sedmi sloupečků a každý ze sloupečků obsahuje sedm bodů. Černé body jsou vysílány jako tón (respektive jako zaklíčovaná nosná), bílé body nejsou vysílány (klíčování ano-ne, podobně jako Morseův telegraf).

Helldots

Detail znakového fontu Hell pro znázornění pořadí vysílání bodů
 

Jak je znázorněno na obrázku výše, jsou jednotlivé body vysílány v pořadí A1, A2, … A7, dále B1, B2, … atd. Všimněte si, že body nejsou kulaté ani čtvercové, ale jsou tvořeny obdélníčky. Obvykle je mnohem více bodů bílých než černých, takže časové zatížení vysílače Hellu je okolo 21%. To znamená, že vysílač zůstává “studený” a při vysílání je značný rozdíl mezi špičkovým a průměrným výkonem.

test pa0aob

Signál PA0AOB, přijímaný s odlišnou rychlostí posuvu
 

Velmi šikovně je zajištěno, že i když jde v zásadě o synchronní přenos, není třeba vysílat žádné synchronizační impulzy. Rychlost vysílání se může od rychlosti příjmu dost lišit, ale protože je každý znak vypisován dvakrát nad sebou, je vždy zajištěna jeho čitelnost. Patřičná oprava synchronizace je zajištěna na straně operátora přijímající stanice, který může plynule měnit rychlost posuvu tak, aby obdržel rovné řádkování textu.

Tradiční systém Hellschreiberu, nazývaný Feld-Hell, je klíčován rychlostí 122,5 bodů za vteřinu, neboli 122,5 Baudů. Rychlost vysílání činí 25 WPM (slov za minutu).

Komentáře jsou zakázány.