Notch filtr v IC-7100 a digitální provoz

Transceiver IC-7100 je vybaven výborným Notch filtrem, kterým lze účinně potlačit (až o 60 dB) nežádoucí rušení stanicí, vysílající v propustném pásmu MF filtru. Pro digitální provoz USB-D používejte manuální Notch stejně jako pro CW. Nastavte SET -> FUNCTION -> [NOTCH] Switch (SSB) na Manual, pak se po stisknutí tlačítka NOTCH na ovládacím panelu zapne manuální mód jako první. Podržením tlačítka NOTCH zapnete nastavení filtru – zvolte úzký (NAR). Přesný kmitočet potlačení se nastavuje poněkud problematicky – k dispozici je jen hrubá stupnička (viz obrázek). Pro lepší orientaci vidíte nastavení tří prostředních značek na stupnici, polohy mezi nimi lze odhadnout. Potlačení je dobře vidět na vodopádu MSHV, pokud zvýšíte úroveň RX.

Notch IC-7100Nastavení Notch filtru na stupnici IC-7100

Notch 1500 HzNotch filtr mastavený na 1500 Hz

Notch 300 Hz

Notch filtr nastavený na 300 Hz

Notch 2700 HzNotch filtr nastavený na 2700 Hz

Komentáře jsou zakázány.