RTTY

Klasický digitální mód, stále velmi oblíbený v závodech i v DX provozu – RTTY (Radio TeleType, radiodálnopis)

Strojově generovaný a dekódovaný signál se vysílá jako sekvence 7 různě prostřídaných impulzů Mark (znak) a Space (mezera). První impulz je Space (start), dalších pět jsou různé kombinace (písmena, číslice, znaménka), poslední je Mark (stop) a je zdvojený. Vysílač vysílá nosnou vlnu na kmitočtu Mark, kmitočet Space je vyšší o hodnotu zdvihu (Shift). Tomu se říká klíčování frekvenčním posuvem (Frequency Shift Keying – FSK). Signál lze vytvořit i v běžném SSB transceiveru pomocí modulačních tónů (Audio FSK – AFSK), tento způsob je ale méně vhodný, protože může způsobit rušení přemodulováním nebo nelinearitou některého zesilovače.

V radioamatérské praxi se ustálilo používání zdvihu 170 Hz. Při modulaci AFSK (resp. při příjmu signálu) odpovídá Mark kmitočtu 1275 nebo 2125 Hz, Space je tedy 1445 nebo 2295 Hz. Při AFSK je  lepší používat vyšší modulační kmitočty, protože se lépe odfiltrují případné nežádoucí harmonické produkty. Naopak pro příjem je lépe volit nižší kmitočty s ohledem na dosažitelnou kvalitu přijímacích filtrů a dekodéru, proto v transceiverech, vybavených FSK a úzkým mf filtrem, preferujeme nastavení Mark na 1275 Hz.

Rychlost vysílání během znakové sekvence je 45,45 bitů za vteřinu. Tato rychlost je synchronní a musí být dodržována s dostatečnou přesností. Naopak vysílání jednotlivých znaků je asynchronní, tak jak se běžně píše na klávesnici. Pokud zrovna nepíšeme, je dobré opakovaně vysílat znak písmenové změny. To je tzv. vysílání „diddle“, které pomáhá udržet synchronizaci při rušení a úniku.

Dekódování RTTY se provádí buď modemem (Kantronics, SCS…) nebo nyní častěji pomocí dostatečně výkonného PC a zvukové karty. Používají se různé obslužné programy, v současné době jsou to především MMTTY od JE3HHT (vynikající a zdarma), MixW2 od UT2UZ (vynikající, univerzální, komerční), TrueTTY (zřejmě nejkvalitnější, komerční) a FLDigi (Linuxový, použitelný i pod Windows, open source). MMTTY lze používat jako engine – modul do různých deníkových programů, jako je například kontestový program N1MM. Existuje také obdobný RTTY/PSK modul Zakanaka pro deník Logger. Koho zajímá, jak je signál RTTY kódován, může prostudovat tabulku níže. Povšimněte si, že číslicím 1 až 0 odpovídají písmena Q až P přesně tak, jak je to na horních dvou řadách klávesnice Vašeho PC. Pokud tedy např. dojde ke ztrátě číslicové změny, report 599 je vypsán jako TOO. Toho lze využít při luštění přijatých kódů v závodech (001 je PPQ atd.).

V radioamatéských programech se často využívá funkce UOS – Unshift on Space. To znamená, že při příjmu mezery se automaticky změní nastavení na písmena, i když byly předtím navoleny číslice. To má vliv na rychlejší synchronizaci příjmu při výpadku některého znaku, protože písmenové znaky jsou přece jenom vysílány podstatně častěji. Proto je dobré používat při předávání vícenásobných číslicových sekvencí pomlčku místo mezery: 599-599-599, 599-001-001 a pod.

Kód Baudot:

binary hex  LTRS  FIGS
 --------------------------
 00011 03   A   -
 11001 19   B   ?
 01110 0E   C   :
 01001 09   D   $
 00001 01   E   3
 01101 0D   F   !
 11010 1A   G   &
 10100 14   H   #
 00110 06   I   8
 01011 0B   J   BELL
 01111 0F   K   (
 10010 12   L   )
 11100 1C   M   .
 01100 0C   N   ,
 11000 18   O   9
 10110 16   P   0
 10111 17   Q   1
 01010 0A   R   4  střídavě Mark/Space rev. k Y
 00101 05   S   '
 10000 10   T   5
 00111 07   U   7
 11110 1E   V   ;
 10011 13   W   2
 11101 1D   X   /
 10101 15   Y   6  střídavě Mark/Space rev. k R
 10001 11   Z   "
 01000 08   CR   CR  nový řádek
 00010 02   LF   LF  posun o řádek
 00100 04   SP   SP  mezera
 11111 1F   LTRS  LTRS písmenová změna
 11011 1B   FIGS  FIGS číslicová změna
 00000 00   [.nepoužito.]
 Sekvence RYRY... používána k ladění signálu

Komentáře

RTTY — 2 komentáře

 1. Prima vysvetleni co je space, mark a hlavne ujisteni, ze je tech 1275 konstantni. Pouziva se vlastne jeste nekde v beznem vysilani ta vyssi hodnota 2125 a jak to pripadne rozpoznam? Stanice uvadeji jenom shift, tak to se predpoklada, ze pouzivaji 1275? diky, hlavne za to jak jsi to sepsal…

  • Je to tak, jak je popsáno v textu. Prostě u FSK je úplně jedno, jaký kmitočet je Mark, protože se stejně vysílá jen nosná vlna, čili hodnota Mark je pouze vztažná. Ale je důležitá po demodulaci, protože v původním řešení dekodérů se používaly pevně naladěné nf filtry pro Mark/Space kmitočty. Laděním záznějového oscilátoru (BFO) bylo možné se naladit přesně na tyto filtry, ovšem pokud by byl dán přesný kmitočet vysílání nosné (používalo se v profi nebo v armádě), bylo nutné znát i Mark, aby byly stanice na sebe naladěny přesně, bez nutnosti dolaďování. Amatéři pevné kmitočty (s malými výjimkami, jako je vysílání zpráv) nepoužívali, takže se vždy dokázali na sebe naladit bez problémů.
   Jinak se domnívám, že historicky se Mark 1275 používal víc v Evropě, kdežto 2125 v USA, ale 100% jistý už si nejsem (jedná se o starší komerčně nebo svépomocně vyráběné dekodéry RTTY na filtračním principu, u jiných typů s kmitočtovými diskriminátory to bylo pochopitelně jedno).